Gimnazjum im. Jana Pawła II

w Czarnej Sędziszowskiej

 

Plan Lekcji 2012\2013 sem II

 

 

Kontakt

O szkole

Dyrekcja

Kadra

Patron

Gigazetka

Samorzad

Galeria

Absolwenci

Dokumenty

Sport

Konkursy

Plan lekcji

Pedagog

Archiwum

Rok szkolny: 2009\2010

2010\2011

2011\2012

Aktualności

Parafia pw. Świętego Stanisława w Czarnej Sędziszowskiej

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej Sędziszowskiej

Rodzina Szkół im. Jana Pawła II

  Kuratorium  Oświaty

 w Rzeszowie

OKE w Krakowie

 

Biuletyn  informacji publicznej

 

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych

DLA RODZICÓW

 

DLA NAUCZYCIELI

 

DLA UCZNIÓW

 

 

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA

Poniedziałek: 8.00 – 13.00

Czwartek: 9.00 – 13.00

Piątek (co drugi tydzień): 8.00 – 12.00



 

ZADANIA PEDAGOGA

 

Do zadań pedagoga i psychologa (zgodnie z rozporządzeniem z dn. 17 listopada 2010 roku) należy:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;
 2. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja rożnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;
 3. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej (zgodnie z uprawnieniami).

 

KTO TO JEST PEDAGOG?

Pedagog szkolny to (wg "Encyklopedii pedagogicznej") osoba zatrudniona
w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli
.

 

Całe życie czekamy na nadzwyczajnego człowieka,
zamiast zwyczajnych ludzi przemieniać
 w nadzwyczajnych.

Hans Urs von Balthasar

 

 

Pedagog - kto to taki?

Pedagog szkolny to ktoś kto nie krzyczy, nie ocenia, nie krytykuje, nie wyśmiewa. Pedagog to osoba, która wysłucha, zrozumie, doradzi i:

 • wytłumaczy jak skutecznie radzić sobie ze stresem;
 • podpowie, jaką wybrać w życiu drogę;
 • przestrzeże przed tym, co niebezpieczne;
 • nauczy myśleć twórczo;
 • odpowie na pytania "jak się motywować do pracy, nauki?" oraz "jak dobrze gospodarować czasem?";
 • wytłumaczy, co znaczy być asertywnym

 


WAŻNE NUMERY

 Dla ofiar przemocy

NIEBIESKA LINIA 0801-120-002 

Pogotowie dla rodziców pijących nastolatków

POMARAŃCZOWA LINIA – 0801-140-068 

AIDS ZIELONA LINIA – 22 621-33-67 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Marii Konopnickiej 5

172227576


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ropczycach
ul. Marii Konopnickiej 5
tel./fax: (0-17) 22-18-457

Antynarkotykowy Telefon Zaufania

801 199 990

Codziennie od 16.00 – 21.00 

Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym dostępny na stronie: www.kbpn.gov.pl

Całodobowy telefon zaufania AIDS: 22 692 82 26

 

www.narkomania.org.pl

Pod tym adresem znajdziecie poradnie on - line

PORADNIA jest serwisem adresowanym do wszystkich osób, które stykają się z problemem narkomanii – zarówno do młodych ludzi (którzy biorą lub nie biorą), ich rodziców, jak i nauczycieli i specjalistów, zajmujących się terapią osób uzależnionych od narkotyków.

 

www.narkomania.gov.pl

Pod tym adresem znajdziecie serwis Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, poświęconej pomocy osobom
z problemem narkotykowym i ich rodzinom.

Tu znajdziesz:

 • informacje na temat zasad działania systemu pomocowego w Polsce,
 • użyteczne wskazówki na temat wyboru rodzaju placówki,
 • dane kontaktowe placówek udzielających świadczeń dla osób
   z problemem narkotykowym i ich bliskich.

Tel. 22 641 15 01

 

www.dopalaczeinfo.pl

Tu znajdziesz:

 • informacje na temat co to są dopalacze,
 • prawdę i mity o dopalaczach,
 • szczegóły o dopalaczach

 


 

Aktualizacja 15.05.2013