Gimnazjum im. Jana Pawła II     

w Czarnej Sędziszowskiej      

 

 
            

 

“Musicie od siebie wymagać
nawet gdyby inni od was nie wymagali.”
                                             (Jan Paweł II, Jasna Góra 1983 r.)

 

Nadanie imienia Gimnazjum w Czarnej Sędziszowskiej

 

“Słowami Patrona wsparci
za jego wzorem iść chcemy”-

 

ślubowali uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Sędziszowskiej podczas uroczystej Mszy Świętej w kościele parafialnym w Czarnej, rozpoczynającej uroczystość nadania gimnazjum imienia największego z Polaków. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosił ks. bp Edward Białogłowski, który poświęcił również sztandar szkoły, ufundowany przez rodziców. Nieprzypadkowo uroczystość odbywała się w dniu 18 maja 2004 r.- wszak to dzień 84. urodzin naszego papieża, a dla społeczności Gimnazjum w Czarnej początek zaszczytnej drogi i wielkiego zobowiązania do tego, by wprowadzać w życie wartości i postawy, uosabiane przez ich Patrona.

Dalsza część uroczystości odbyła się w szkole. Przed wejściem do budynku ks. bp Edward Białogłowski poświęcił, a I wicewojewoda podkarpacki Stanisław Długosz, starosta powiatu ropczycko – sędziszowskiego Wiesław Rygiel i burmistrz MiG Sędziszów Młp. Kazimierz Kiełb odsłonili tablicę pamiątkową. Następnie wszyscy udali się do sali gimnastycznej, gdzie dyrektor gimnazjum Andrzej Świerad powitał wszystkich przybyłych na uroczystość, którą zaszczycili swoją obecnością m.in. : ks. bp Edward Białogłowski, I wicewojewoda podkarpacki Stanisław Długosz, starszy wizytator kuratorium oświaty w Rzeszowie Maria Wojnar –Jońca, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michalski, starosta powiatu Wieław Rygiel, wicestarosta Stanisław Ziemiński, przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Kmieć, burmistrz MiG Kazimierz Kiełb, zastępca burmistrza Elżbieta Świniuch, sekretarz MiG Jan Maroń, ks. dziekan Aleksander Śmietana, ks. wicedziekan Stanisław Kogut, ks. proboszcz Edward Brzana, ks. prałat Władysław Zima, ks. Robert Śliwa – przedstawiciel radia VIA, przewodniczący Komisji Oświaty Jan Różański, dyrektor ZOSiP Anna Budzińska, prezes Oddziału ZNP w Sędziszowie Młp. Stanisław Kotula, kierownik ośrodka zdrowia w Czarnej Adam Jasiński, ks. Grzegorz Szczygieł, ks. Paweł Lis, ks. Dariusz Porzuczek, sołtys Boreczku Antoni Kwarta, sołtys Cierpisza Mieczysław Świder, sołtys Czarnej Bernard Sędłak, sołtys Krzywej Jerzy Drozd, dyrektorzy gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli z terenu MiG Sędziszów Młp., a także przedstawiciele Rady Rodziców, na czele z przewodniczącym Antonim Haraczem, grono pedagogiczne i młodzież tutejszego gimnazjum, która zaprezentowała piękny program artystyczny o swoim Patronie przygotowany przez Panią Albinę Świerad we współpracy z Paniami Joanną Cyzio i Mariolą Drozd. Przewodniczący Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. Bogusław Kmieć odczytał stosowną uchwałę z 29 listopada 2003 r. Wyboru patrona gratulowali w swoich wystąpieniach : wicewojewoda Stanisław Długosz, starosta Wiesław Rygiel, burmistrz Kazimierz Kiełb, a w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty okolicznościowy list odczytała pani wizytator Maria Wojnar-Jońca. Dyrektor Andrzej Świerad odczytał listy gratulacyjne, które nadesłali: poseł na Sejm RP Bolesław Bujak i ks. dr Janusz Podlaszczak. Przyjęcie tak wybitnego Polaka za patrona stanowi ogromne wyzwanie dla nauczycieli, uczniów i całej społeczności szkolnej. Jan Paweł II jest człowiekiem, który zmienił bieg historii, oblicze świata, ale i miliony ludzkich serc. Zadaniem nauczycieli i wychowawców, we współpracy z rodzicami, będzie przekazywanie młodzieży słów papieża i wskazywanie im szczęścia, płynącego z wartości nieprzemijających, a także przygotowanie młodego pokolenia Polaków do, jak czytamy w Błogosławieństwie z Watykanu, “życia w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, świadomych swych obowiązków wobec Boga, Ojczyzny i Społeczeństwa”. Nauczyciele i wychowawcy, poprzez przykład swego życia i kompetencję zawodową, będą wciąż pomagać młodym, aby później oni mogli zaistnieć w otaczającym świecie. Goście pozostawili pamiątkowe gwoździe, wpisali się do księgi, upamiętniającej to wydarzenie, otrzymali pamiątkowe foldery o szkole, a na zakończenie uroczystości spotkali się na uroczystym obiedzie.

Dyrektor gimnazjum Andrzej Świerad złożył serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia i przygotowania tej uroczystości, a także sponsorom, którymi byli m. in. : SANOFI – SYNTHELABO w Rzeszowie, Firma Murpol – Zbigniew Murias, Firma Jabo – Marmi, Zakład Drzewny Piotr Czapka, Zakład Mięsny Tadeusz Czyż, Węglobud Tadeusz Nieroda, Firma KREZUS Bolesław Kozak, Firma KAM Andrzej Dziuba, Gabinet Stomatologiczny – A. i R. Brodowscy, Zakład Stolarski Wiesław Marć, Zakład Stolarski Stanisław Feret, Kwiaciarnia Małgorzata Andryszko, Stanisław Rymut, a także Ci, którzy pragnęli pozostać anonimowi. Dyrektor Świerad podziękował również dyrektorowi i pracownikom M-GOK w Sędziszowie Młp.

Kochany Ojcze Święty

Wszedłeś do Domu Ojca naszego, nadal móc opiekować się Twoimi wiernymi i wstawiać się za nami u Boga Ojca. Każdy zadaje sobie pytanie: Dlaczego odszedł od nas człowiek, który był naszym przewodnikiem, pasterzem, ojcem? Nie mogę pogodzić się z tym, że Ciebie Ojcze Święty nie ma wśród nas na ziemi, że już nie wierze, a przede wszystkim, że nie odbędziesz już pielgrzymki do ziemi ojczystej, do swych rodaków i ukochanych miejsc. Byłeś, jesteś i będziesz dla mnie ogromnym i jedynym autorytetem, który potrafi wskazać dobra i prawdziwą drogę życia. Jako jedyny potrafiłeś dotrzeć do nas młodych i zintegrować się z nami. Zjednałeś sobie tysiące, a nawet miliony ludzi na całym świecie, zdobyłeś zaufanie najbardziej nieufnych. Twoje życie było pełne cierpienia i bólu, ale nigdy nie zabrakło w nim modlitwy i miłości do Boga, której dzięki Tobie tak naprawdę się nauczyłam i zrozumiałem ją. Ojcze Święty dałeś światu wiele dobrego, tego czego nikt nigdy nie da! Odchodząc do Ojca byłeś radosny i spokojny i pamiętałeś w modlitwie o wiernych , którzy byli z Tobą i wspierali modlitwą. W swoim sercu czuję ogromną pustkę i żal, wiem że wraz z Twoim odejściem odeszła część mnie, mojego życia i mojej duszy. Czuję ból, żal, tęsknotę, ale i radość, gdyż wiem, że jesteś szczęśliwy i jesteś ze mną duchem. Ojcze Święty oddaje ci hołd za Twoje dobre serce i cały Twój pontyfikat, dzięki któremu jestem wierna Bogu i Jego prawdom. DZIĘKUJĘ BOGU ZA TO, ŻE MOGŁAM ŻYĆ W CZASIE TWOJEGO PONTYFIKATU!

Niechaj Bóg miłosierny udzieli Ci łaski i życia wiecznego!

|Kalendarium | Dni patrona | 4 Konkurs wiedzy o Janie Pawle II|5 Konkurs wiedzy o Janie Pawle II| 6 Konkurs wiedzy o Janie Pawle II|

7 Konkurs wiedzy o Janie Pawle II

Pozostałe konkursy w zakładce KONKURSY

 


© GMCZ